Upravit stránku

Valná hromada 2023

0Představenstvo společnosti

BAUSET CZ, a.s.,

se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ 63217139, svolává řádnou valnou hromadu v termínu 13.11.2023 od 9,30 hodin s místem konání v sídle společnosti na adrese Nemošická 1495, Pardubice.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní rok 2022-23.

3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za účetní rok 2022-23 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.

4. Zpráva dozorčí rady.

5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok 2022-23 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku.

6. Projednání zásad obchodní politiky, sponzoringu, nákup a prodej strojů, nákup a prodej nemovitostí, rozvoj firmy.

7. Diskuze, ostatní nezařazené body jednání valné hromady.

8. Závěr valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za účetní rok 2022-23, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou bude k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti BAUSET CZ, a.s., od dne 15.10.2023.

V Pardubicích 10.10.2023

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti