Upravit stránku

Valná hromada 2020

Představenstvo společnosti

BAUSET CZ, a.s.,

se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ 63217139, svolává řádnou valnou hromadu v termínu 1.4.2020 v 8,00 hodin s místem konání v sídle společnosti na adrese Nemošická 1495, Pardubice.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

2. Rozhodnutí o vyplacení části dividend ze zisku za účetní rok 2019/20.

3. Rozhodnutí o zahájení přípravy projektu rozdělení firmy odštěpením k datu 1.6.2020.

4. Rozhodnutí o změně usnesení valné hromady ze dne 10.6.2003.

5. Odsouhlasení investic do nákupu větších strojů v příštím období.

6. Projednání zásad obchodní politiky, sponzoringu, nákup a prodej strojů, nákup a prodej nemovitostí, rozvoj firmy.

7. Diskuse, ostatní nezařazené body jednání.

8. Závěr valné hromady.

společnost BAUSET CZ, a.s