Upravit stránku

Reference

 • Stavební práce
  • Demolice

   Demolice nevyužitých drážních domků a služebních objektů v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

   • Finanční objem: 15,6 mil Kč
   • Termín realizace: 2015-16
   • Objednatel: SŽDC, státní organizace

   Demolice kotelny, komínu, uhelny a zemní práce pro plynofikaci a STL přípojky v areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová 

   • Finanční objem: 12 mil Kč
   • Termín realizace: 2015
   • Objednatel: EVČ s.r.o.

   Demolice nevyužitých drážních domků a služebních objektů v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

   •   Finanční objem: 9,99 mil Kč
   •   Termín realizace: 2014
   •   Objednatel: SŽDC, státní organizace

   Komplexní odstranění objektu chemické výroby Druchema Bratislava, Slovenská republika 

   • Finanční objem: 276 tis EUR 
   • Termín realizace: 2012 
   • Objednatel: B.C.D. Dolný Kubín 
  • Zemní práce

   Modernizace silnice III/34026 Chrudim, žel. Přejezd – napojení na I/37 

   • Finanční objem: 9,42 mil Kč 
   • Termín realizace: 2015 
   • Objednatel: Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným 

   Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim 

   • Finanční objem: 2,4 mil Kč 
   • Termín realizace: 2015 
   • Objednatel: Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným 

   Modernizace silnice II/312 Králíky – Červený Potok, km 2,350 – 4,365 

   • Finanční objem: 19,35 mil Kč 
   • Termín realizace: 2014 - 2015
   • Objednatel: GEOSAN GROUP a.s.
  • Inženýrské stavby

   Havárie mostu ev.č. 31227-4 Dolní Morava - most 

   • Finanční objem: 5,48 mil Kč 
   • Termín realizace: 2015
   • Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

   Oprava poškozeného propustku pod Fügnerovou ulicí, Plaňany

   • Finanční objem: 4,18 mil Kč 
   • Termín realizace: 2015 
   • Objednatel: Městys Plaňany 

   ZTV Obytný soubor Na Babce, Pardubice 

   • Finanční objem: 7,596 mil Kč 
   • Termín realizace: 2014
   • Objednatel: PAYTON a.s. 

   Kojice – Dostavba kanalizace - východ 

   • Finanční objem: 5,499 mil Kč 
   • Termín realizace: 2015
   • Objednatel: Obec Kojice
  • Rekultivace

   Rekultivace skládky SKO Kubíkovy Duby - Třemošnice 

   • Finanční objem: 5,58 mil Kč 
   • Termín realizace: 2014-2015 
   • Objednatel: H-REKULTIVACE, a.s. 

   Sanace skládky Dolní Lipka 

   • Finanční objem: 27,9 mil Kč 
   • Termín realizace: 2013 – 2015 
   • Objednatel: Pardubický kraj 

   Rekultivace odkaliště Fučík – koridor III., Elektrárna Ledvice 

   • Finanční objem: 44 mil Kč 
   • Termín realizace: 2011 – 2013 
   • Objednatel: Skupina ČEZ 
 • Recyklace
  • Drcení sutí

   Recyklace stavebních sutí – Skládka Tuněchody 

   • Objem drcení: 10 058 tun 
   •  Termín realizace: 2016
   • Objednatel: Skládka Tuněchody s.r.o. 

   Recyklace stavebních sutí – Demolice objektu v areálu „U Stadionu 9“ Pardubice 

   • Objem drcení: 6 789 tun 
   • Termín realizace: 2016
   • Objednatel: Nadace pro rozvoj města Pardubic 

   Recyklace stavebních sutí – Velké Poříčí

   • Objem drcení: 11 228 tun
   • Termín realizace: 2015
   • Objednatel: ENVISTONE, spol. s r.o. 

   Recyklace stavebních sutí – Moravská Třebová

   • Objem drcení: 3 331 tun
   • Termín realizace: 2015
   • Objednatel: Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

   Recyklace stavebních sutí – Pardubice

   • Objem drcení: 1 732 tun
   •  Termín realizace: 2015
   • Objednatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

   Recyklace stavebních sutí – Časy

   • Objem drcení: 7 946 tun
   • Termín realizace: 2015
   • Objednatel: Agrostav Pardubice, a.s.

   Recyklace stavebních sutí – Tábor

   • Objem drcení: 7 370 tun
   • Termín realizace: 2015
   • Objednatel: DAICH spol. s r.o.  

   Recyklace stavebních sutí – Čeperka

   • Objem drcení: 2 762 tun
   • Termín realizace: 2015
   • Objednatel: DITON s.r.o.
  • Třídění zemin a sutí

   Přemístění a vytřídění zeminy stavba č.6 – elektrárna Chvaletic

   • Objem třídění: 275 000 tun
   • Termín realizace: 2016
   • Objednatel: Sev.en EC, a.s.
 • Provoz technologií

  Manipulace s vedlejšími energetickými produkty - ukládání stabilizátu na složišti popelovin, Elektrárna Chvaletice

  • Objem popelovin: cca 550 tis tun
  • Termín realizace: 06/2017 - 05/2018
  •  Objednatel: Sev.en EC, a.s.      

  Manipulace s vedlejšími energetickými produkty – ukládání stabilizátu na složišti popelovin, Elektrárna Chvaletice 

  • Objem popelovin: 1 mil tun/rok 
  • Termín realizace: 2014 - 2016
  • Objednatel: Sev.en EC, a.s.

  Komplexní manipulace a likvidace energosádrovce v Elektrárně Mělník II., III. 

  • Objem popelovin: 50 tis.tun/rok 
  • Termín realizace: 2013 - 2016
  • Objednatel: skupina ČEZ, a.s.